Eyalet Derneklerimiz

İslam Kültür Merkezleri Birliği'ne ait dokuz eyalet derneği var.

Eyalet Derneklerinin vazifeleri:

  • Eyalet hükümetlerine karşı muhatap
  • Eyalet düzeyinde VIKZ şubelerine danışmanlık yapmak
  • Eyalet düzeyinde diğer dini kurum ve kuruluşlara karşı muhatap
  • Resmi okullarda din dersi konusunda muhatap
  • Dini personel eğitimi, iftar yemekleri, açık cami günü, Kuran okuma yarışması gibi eyalet düzeyinde etkinliklerin düzenlenmesi.